Lista aktualności Lista aktualności

Wiatrołomy Październik 2017

W czwartek wieczorem nad Naszym Nadleśnictwem przeszedł orkan Xavery. Skutki jego niszczycielskiej siły możemy  zobaczyć w naszych lasach. Szczególnie drzewostany liściste tj. debowe i bukowe ucierpiały wczoraszego dnia.  Wstępnie oszacowano że na terenie Nadleśnictwa Rzepin leży okoó 15000 m3 drewna, głównie buka i dęba.

Nadleśnictwo Rzepin zwraca się z prosbą o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych i o nieprzebywanie  na powierzchnie gdzi są pochylone i uszkodzone drzewa. Nalezy pamiętać, że zdrowie i życie ludzkie jest najważniejsze.