Lista aktualności Lista aktualności

W dniu 5 grudnia na terenie nadleśnictwa Rzepin odbyła sie regionalna narada nadlesniczych i leśniczych ds. łowieckich RDLP w Szczecinie prowadzacych na swoim terenie Ośrodki Hodowli Zwierzyny. Głównym  tematem rozmów były stany ilościowe  oraz poziom szkód wyrządzonych w lasach przez zwierzynę łowną   na terenach zagospodarowych przez poszczególne OHZ i nadlesnictw. Na terenie RDLP w Szczecnie znajduje się 12 OHZ w zarzadzie Lasów Państwowych. Do priorytetowych zadań OHZ należy wzorowe zagospodarownie obwodów łowieckich oraz uzyskanie dodatniego wyniku finansowego. Omawiany został również temat rozmiaru i kosztów ochrony lasu przed zwierztyną.  Udział w naradzie oprócz nadleśnictwa z terenu RDLP w Szczecinie posiadajace OHZ wzieli również pracownicy biura  RDLP : Naczelnik - mgr inż. Mieczysław Zachaś, Specjalsta SL  mgr inż. Bartłomiej Baran  oraz Dyrektor  mgr inż. Witold Koss.

Uczestnicy narady nadleśniczych i leśniczych posiadajacych OHZ LP na terenie RDLP w Szczecinie.

Tekst i fot.

Krzysztof Admaowicz

Nadleśnictwo Rzepin w dniu 12.08.2010r. podpisało umowę z ARiMR o difinansowanie projektu pt. Przebudowa połączona z modernizacją  drogi leśnej stanowiącej dojazd pożarowy nr 17 w leśnictwie Zielona góra na odcinku 3,4 km. Projekt jest dofinanasowany w ramach działania 226 "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadznie instrumentów zapobiegawczych" Programu Rozwoju Obszarów WIejskich na lata 2007 - 2013.

— Pozycji na stronie: 20
Wyświetlanie 81 - 93 z 93 rezultatów.