Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Egzamin

Egzamin składa się z dwóch części. Pierwsza część – teoretyczna obejmuje  zagadnienia z zakresu m.in podstaw prawa lotniczego, eksploatacji oraz budowy BSP bezpieczeństwa i zasad wykonywania lotu. Egzamin ma charakter testu, który zaliczymy gdy każdym dziale zaznaczymy 75% poprawnych odpowiedzi.

Egzamin praktyczny zajmuje około 5-6 minut i sprawdza podstawowe umiejętności operatora. W ramach egzaminu kandydat na operatora wykonuje zazwyczaj lot po bokach kwadratu o wymiarach 30 m x 30 m. Osoba egzaminowana może na egzaminie praktycznym wykonywać również tzw. ósemki lub lot po okręgu. Często podczas egzaminu jest symulowana także sytuacja niebezpieczna.

Podczas egzaminu kandydat korzysta z statku powietrznego, na którym odbywał szkolenie praktyczne w ramach kursu.  Kandydat samodzielnie decyduje o przystąpieniu do egzaminu praktycznego. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu można go poprawić, dopuszczalne są łącznie 3 próby podejścia do egzaminu. Jeśli kandydat nie przystąpi do egzaminu praktycznego może go przełożyć na inny dzień po uzgodnieniu z egzaminatorem.