Asset Publisher Asset Publisher

ochrona lasu

Ochrona lasu w Nadleśnictwie Rzepin polega na ciągłych obserwacjach, prognozowaniu i zapobieganiu masowym pojawom szkodników czyli tzw. gradacjom.

Ochrona lasu  w Nadleśnictwie Rzepin polega na ciągłych obserwacjach, prognozowaniu i min. zapobieganiu masowym pojawom szkodników owadzich czyli tzw. gradacjom.

Prognozowaniu służą m.in. rozwieszane pułapki feromonowe do odłowu szkodników - na podstawie ilości szkodnika  można określić czy nie nastąpił wzrost populacji. Dopóki panuje w lesie równowaga ekologiczna (żywiciele - konsumenci) nie zachodzi konieczność ingerencji leśników w środowisko. Aby pomóc przyrodzie, w kompleksach leśnych, a są to najczęściej spotykane na naszym terenie bory sosnowe, w których najwcześniej i najgwałtowniej ujawniało się zagęszczenie populacji szkodników, zostały założone miejsca azylu - remizy - dla sprzymierzeńców lasu: ptaków, płazów, gadów, drobnych ssaków i pająków. Na małe powierzchnie wprowadza się w dużym zagęszczeniu krzewy i drzewa, które w przyszłości stworzą gąszcz stanowiący schronienie i warunki do wicia ptasich gniazd, a swą owocodajnością stanowić będą bazę pokarmową dla wielu pożytecznych organizmów. Wokół rozwiesza się sztuczne gniazda lęgowe i noclegowe dla ptaków i nietoperzy. Chronimy też mrówki tępiące szkodniki. Dopiero gdy te metody zawiodą i wystąpi gradacja zagrażająca dużym kompleksom, leśnicy przystępują do zabiegów ratowniczych poprzez opryski samolotowe. Obecnie stosuje się środki działające selektywnie tylko na szkodnika, nie powodując śmiertelności wśród innych mieszkańców lasu.

Naszym zadaniem jest również chronić zwierzynę leśną  jednak jelenie, sarny i dziki sprawiają nam sporo problemów na nowo zakładanych uprawach leśnych oraz w młodnikach. Z tego powodu w naszych lasach coraz częściej spotkać można ogrodzone części upraw z najbardziej cennymi dla lasu, a stanowiącymi smakowity kąsek dla zwierzyny – gatunkami drzew liściastych. Właściciele i dzierżawcy obwodów łowieckich – a na naszym terenie gospodarują trzy Koła Łowieckie – odpowiedzialni są również za szkody jakie zwierzyna wyrządza w uprawach rolnych. Dlatego niezbędna jest regulacja stanu pogłowia w łowisku, a wpływy z tej działalności przeznacza się na stworzenie dogodnych warunków bytowania w innych rejonach gdzie żer zwierzyny nie będzie miał istotnego wpływu na jakość naszych lasów.