Asset Publisher Asset Publisher

Użytkowanie lasu

Podstawowym źródłem dochodów każdego nadleśnictwa jest sprzedaż różnych sortymentów drewna na rynkach krajowych oraz w miarę zapotrzebowania - eksport tego cennego i co najważniejsze, w pełni odnawialnego surowca do krajów Unii Europejskiej. W dzisiejszych czasach nie wyobrażamy sobie życia bez drewna. Na każdym kroku towarzyszy nam w różnej postaci: czy to jako papier, czy meble, czy w końcu budulec w budownictwie. I pomimo tego, iż istnieje wiele substytutów pozwalających zastąpić drewno jeszcze długo będzie jednym z najbardziej poszukiwanych dóbr współczesnej cywilizacji.
      Nadleśnictwo Rzepin gospodarując na powierzchni ponad 17 tys. ha lasów pozyskuje rocznie prawie 60 tys. m3 grubizny netto (drewno średnio i wielkowymiarowe). Jest to tzw. etat roczny, którego nie przekraczanie pozwala na pozyskiwanie drewna bez uszczerbku na środowisku, a dodatkowo na odkładanie masy drzewnej zwiększając w ten sposób zasobność (ilość m3 drewna/1 ha) naszych lasów. Wieki rębności, a więc lata jakie powinien mieć drzewostan aby mógł być użytkowany gospodarczo (po przekroczeniu tego wieku drzewa naturalnie obumierają) wynoszą:

  •  Dąb - 140 lat 

  •  Jesion, Wiąz - 120 lat 

  •  Sosna, Buk, Modrzew - 100 lat 

  •  Świerk, Brzoza, Olsza, Grab, Klon, Jawor, Lipa, Akacja - 80 lat 

  •  Osika - 60 lat

  •  Topola - 40 lat