Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Zastosowanie dronów w leśnictwie

Bezzałogowe statki powietrzne mają bardzo szerokie zastosowanie w leśnictwie i innych dziedzinach nauki z nim związanych. Informacje pozyskane za pomocą bezzałogowych statków powietrznych po przetworzeniu mogą być cennym źródłem informacji o stanie zdrowotnym lasu, uszkodzeniach drzewostanu, naruszeniach stanu posiadania, liczebności zwierzyny itp.

Przykładowe zastosowania dronów w leśnictwie:

  • wykonywanie materiałów kartograficznych;
  • produkcja ortofotomap;
  • inwentaryzacja szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne i biotyczne;
  • opryski upraw, pojedynczych drzew i alei;
  • inwentaryzacja zwierzyny;
  • wykrywanie pożarów lasów;
  • wspomaganie przekazywania sygnału radiowego;
  • zwalczanie szkodnictwa leśnego;
  • inwentaryzacje przyrodnicze i wiele innych.