Asset Publisher Asset Publisher

W dniu 5 grudnia na terenie nadleśnictwa Rzepin odbyła sie regionalna narada nadlesniczych i leśniczych ds. łowieckich RDLP w Szczecinie prowadzacych na swoim terenie Ośrodki Hodowli Zwierzyny. Głównym  tematem rozmów były stany ilościowe  oraz poziom szkód wyrządzonych w lasach przez zwierzynę łowną   na terenach zagospodarowych przez poszczególne OHZ i nadlesnictw. Na terenie RDLP w Szczecnie znajduje się 12 OHZ w zarzadzie Lasów Państwowych. Do priorytetowych zadań OHZ należy wzorowe zagospodarownie obwodów łowieckich oraz uzyskanie dodatniego wyniku finansowego. Omawiany został również temat rozmiaru i kosztów ochrony lasu przed zwierztyną.  Udział w naradzie oprócz nadleśnictwa z terenu RDLP w Szczecinie posiadajace OHZ wzieli również pracownicy biura  RDLP : Naczelnik - mgr inż. Mieczysław Zachaś, Specjalsta SL  mgr inż. Bartłomiej Baran  oraz Dyrektor  mgr inż. Witold Koss.

Uczestnicy narady nadleśniczych i leśniczych posiadajacych OHZ LP na terenie RDLP w Szczecinie.

Tekst i fot.

Krzysztof Admaowicz

— 20 Items per Page
Showing 81 - 93 of 93 results.