Asset Publisher Asset Publisher

Lasy Nadleśnictwa Rzepin

Nadleśnictwo Rzepin gospodaruje na powierzchni ok. 18585 ha, z czego lasy zajmują blisko 17400 ha

Witamy na stronie internetowej Nadleśnictwa Rzepin, które położone jest w województwie lubuskim, na terenie Gmin Rzepin, Słubice, Cybinka, Górzyca, Ośno Lubuskie. Od zachodu granicą Nadleśnictwa jest granica z Niemcami i  dwa duże przejścia graniczne na rzece Odrze: Świecko oraz Słubice. Od południa graniczymy z Regionalną Dyrekcją  Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Biorąc pod uwagę położenie przyrodnicze Nadleśnictwo nasze leży w całości w Krainie III (Wielkopolsko - Pomorskiej), dzielnicy Pojezierza lubuskiego, mezoregionie Ziemi Lubuskiej. Swoim zasięgiem terytorialnym Nadleśnictwo obejmuje 38699 ha, gospodaruje na ok. 18 tys. ha, z czego lasy zajmują 17323 ha. Lasy niepaństwowe będące pod nadzorem nadleśnictwa to 120 ha. Rocznie przybywa około  80 - 100 ha lasu. Lesistość gmin leżących na terenie nadleśnictwa wynosi: Słubice 36%, Rzepin 52%. Prawie cała powierzchnia leśna leży w jednym kompleksie, stanowiącym północno - zachodnią część Puszcze Rzepińskiej. Oprócz typowej działalności gospodarczej polegającej w głównej mierze na produkcji oraz handlu surowcem drzewnym zgodnie z wymogami ekologizacji środowiska leśnego Nadleśnictwo oferuje również inne usługi dla wszystkich ceniących sobie bliski kontakt z przyrodą. Bogactwo dzikiej zwierzyny to wspaniały teren polowań, zarówno polowań z bronią palną, a także bezkrwawych łowów (z aparatem fotograficznym). Fachowa kadra zawodowa leśników stanowi najlepszy dowód solidności i bezpieczeństwa naszej leśnej firmy.