Asset Publisher Asset Publisher

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Teren Nadleśnictwa Rzepin obejmuje 3 obszary chronionego krajobrazu ustanowione Rozporządzeniem nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

  • Ośniańska Rynna z Jeziorem Busko (11B) – obszar o powierzchni ogólnej 2145 ha położony w gminie Ośno i Rzepin – w zarządzie N-ctwa 72,66 ha
  • Dolina Ilanki (14) – obszar o ogólnej powierzchni 7864, położony w gminach Cybinka, Rzepin, Słubice, Torzym – w zarządzie N-ctwa 950,48  ha
  • Słubicka Dolina Odry (15) – obszar o ogólnej powierzchni 14075 ha, położony w gminach Cybinka, Słubice i Górzyca – w zarządzie N-ctwa 2125,08 ha