Asset Publisher Asset Publisher

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Przeczytaj więcej o sieci Natura 2000.

Powierzchnia lasów Nadleśnictwa Rzepin leżących na obszarze Natura 2000 wynosi razem 1995,85 ha, z tego:

  • Obszar Specjalnej Ochrony i Specjalny Obszar Ochrony PLC 080001 - Ujście Warty – 55,16ha
  • Obszar Specjalnej Ochrony– Dolina Środkowej Odry PLB 080004 – 440,83 ha
  • Obszar Specjalnej Ochrony – Dolina Ilanki PLH080009– 379,51 ha
  • Obszar Specjalnej Ochrony– Dolina Pliszki PLH 080011 – 16,80 ha
  • Obszar Specjalnej Ochrony– Łęgi Słubickie PLH080013 – 397,94 ha
  • Obszar Specjalnej Ochrony – Ujście Ilanki PLH080015 – 374,57 ha
  • Obszar Specjalnej Ochrony – Torfowiska Sułowskie PLH080029 – 43,23 ha
  • Obszar Specjalnej Ochrony – Rynna Jezior Rzepińskich PLH080049 - 287,81 ha