Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona przeciwpożarowa w Nadleśnictwie Rzepin

Najstraszniejszą katastrofą jaka może dotknąć las jest pożar. Często wskutek ludzkiej bezmyślności życie traci wiele leśnych istnień, a spaleniu ulegają najdelikatniejsze i najcenniejsze rośliny.

W lasach, na terenach śródleśnych oraz w odległości 100m od lasu zabrania się:

  • rozniecać ognia poza miejscami wyznaczonymi,
  • wyrzucania przez okna pojazdów niedopałków, palących się lub tlących przedmiotów,
  • wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych - dotyczy to głównie wypalania łąk, pastwisk i ściernisk.

I kategorii palności oznacza najwyższe zagrożenie pożarami. Wynikiem coraz sprawniejszego systemu obserwacyjnego Lasów Państwowych jest wyraźne zmniejszenie się powierzchni pożarów. Do wczesnego ostrzegania używamy patroli lotniczych - posiadamy lotnisko, na którym sezonowo stacjonują śmigłowce i samoloty. Dwie kamery obserwacyjne obejmują swoim zasięgiem cały teren nadleśnictwa i sąsiednie lasy. Również służba terenowa - leśniczowie i podleśniczowie patrolują lasy. Utrzymujemy własną jednostkę straży pożarnej, punkty czerpania wody i bazy sprzętu gaśniczego. Nadleśnictwo prowadzi w szerokim zakresie akcję profilaktyczno - propagandową poprzez wywieszanie tablic propagandowych, informacyjnych i rozprowadzanie ulotek.