Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby Leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 53 lata, a przeciętna zasobność przekracza 230 m sześc./ha.

Lasy Nadleśnictwa Rzepin, wg. regionalizacji przyrodniczo-leśnej, znajdują się w III Krainie Wielkopolsko – Pomorskiej .
      Nadleśnictwo Rzepin  sprawuje zarząd nad lasami i gruntami Skarbu Państwa o powierzchni  ok. 18585 ha
 z tego;
- lasy razem – 16860 ha
- powierzchnia leśna –17789 ha   
- powierzchnia lasów ochronnych – 825,74  ha tj. 4,8 % lasów ogółem.
 

Lasy Nadleśnictwa Rzepin występują na siedliskach:

 • Siedliska borowe – 55,10 %,
 • lasowe – 43,40%,
 • olsowe - 1,5 %.

Udział gatunkowy drzewostanów wg gatunków panujących przedstawia się następująco:

 • sosna, -89,1 %, 
 • buk – 1,3 %,
 • dąb,– 3,5 %,
 • brzoza,– 1,7 %,
 • olsza -1,9 %,
 • akacja -1,9 %,
 • pozostałe gatunki – 0,6 %.

Struktura wiekowa jest następująca:

 • kl. I – 14,2%,
 • kl. II- 23,2 %,
 • kl. III-28,3 %,
 • kl.IV- 15,3 %,
 • kl. V- 9,8 %, kl.
 • VI .-5,1  %,
 • KO i KDO-2,2 %.

         Określenie wielkości rocznego pozyskania w nadleśnictwie oraz innych zadań gospodarczych wynika bezpośrednio z przyjętego w Planie

Urządzenia Lasu (PUL)    10 letniego etatu oraz określonych pozostałych zadań gospodarczych. Wielkość etatu ustalana jest na

podstawie struktury wiekowej i gatunkowej drzewostanów, tak by zapewnić zachowanie trwałości użytkowania lasu i nie przekracza ona przyrostu

drzewostanów w tym okresie. W trakcie tworzenia PUL ustala się wiek rębności drzewostanów, dla każdego gatunku, będący parametrem służącym do

obliczania etatu i zwykle zbliżony do minimalnego wieku drzewostanu, w którym rozpoczyna się użytkowanie rębne z uwzględnieniem przyrodniczych i

ekonomicznych aspektów gospodarowania. Wiek może być modyfikowany w poszczególnych obrębach leśnych w odniesieniu lokalnych warunków

środowiskowych (produktywności siedlisk, presji zanieczyszczeń, potrzeb ochrony elementów środowiska przyrodniczego itp.).