Asset Publisher Asset Publisher

Spotkanie ForestFireWatch w Rzepinie

W dniach 6 i 7 czerwca br. na terenie Nadleśnictwa Rzepin gościliśmy delegację stowarzyszenia ForestireWatch zrzeszającą strażaków ochotników  i leśników z północnych Niemiec.  Było to robocze spotkanie szkoleniowe mające na celu zaprezentowanie ochrony przeciwpożarowej funkcjonującej w PGL LP na przykładzie naszego Nadleśnictwa.  W spotkaniu uczestniczyli również, przedstawiciele Instytutu Badawczego Leśnictwa, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie i Zielonej Górze.

            Jacek Downar-Zapolski


Doposażony PAD i nowy sprzęt do lokalizacji pożarów

Nadleśnictwo Rzepin informuje, że dwa etapy Kompleksowego projektu  adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ma już za sobą. W ramach działań projketu został doposażony PAD Nadleśnictwa oraz został zokupiony nowy sprzęt do lokalizacji pożarów na terenie działania naszego Nadleśnictwa. Pozostał ostatni etap tj. dostawa nowego samochodu Patrolowo-Gaśniczego, który to otrzymamy w miesiącu listopadzie br.  Dzięki nowym urządzeniom poprawia sie bezpieczenstwo pożarowe naszych lasów. 

Z uwagi na panujące wiosenne temperatury prosimy o rozwagę i nie wypalanie traw i innych roślinności. Apelujemy również, że w przypadku zaobserwowania dymu lub ognia  na terenach leśnych lub w bezpośrednim sąsiedztwie prosimy o alarmowanie pod nr tel:

PAD Nadleśnictwa 95 7596 433

lub

Państwowa Straż Pożarna  - 112

Tekst.

Jacek Downar-Zapolski

 


Ochrona przeciwpożarowa w Nadleśnictwie Rzepin

Najstraszniejszą katastrofą jaka może dotknąć las jest pożar. Często wskutek ludzkiej bezmyślności życie traci wiele leśnych istnień, a spaleniu ulegają najdelikatniejsze i najcenniejsze rośliny.

W lasach, na terenach śródleśnych oraz w odległości 100m od lasu zabrania się:

  • rozniecać ognia poza miejscami wyznaczonymi,
  • wyrzucania przez okna pojazdów niedopałków, palących się lub tlących przedmiotów,
  • wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych - dotyczy to głównie wypalania łąk, pastwisk i ściernisk.

I kategorii palności oznacza najwyższe zagrożenie pożarami. Wynikiem coraz sprawniejszego systemu obserwacyjnego Lasów Państwowych jest wyraźne zmniejszenie się powierzchni pożarów. Do wczesnego ostrzegania używamy patroli lotniczych - posiadamy lotnisko, na którym sezonowo stacjonują śmigłowce i samoloty. Dwie kamery obserwacyjne obejmują swoim zasięgiem cały teren nadleśnictwa i sąsiednie lasy. Również służba terenowa - leśniczowie i podleśniczowie patrolują lasy. Utrzymujemy własną jednostkę straży pożarnej, punkty czerpania wody i bazy sprzętu gaśniczego. Nadleśnictwo prowadzi w szerokim zakresie akcję profilaktyczno - propagandową poprzez wywieszanie tablic propagandowych, informacyjnych i rozprowadzanie ulotek.