Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Operator bezzałogowego statku powietrznego (UAVO

Wszystkie loty uznane za komercyjne, takie jak fotogrametria, tworzenie map, pomiary terenowe wymagają posiadania świadectwa kwalifikacji UAVO (ang. Unmanned Aerial Vehicle Operator). Operatorzy dronów mogą zdobyć w naszym ośrodku następujące uprawnienia:

- VLOS – Visual Line of Sight – loty dronem w zasięgu wzroku;

- BVLOS – Beyond Visual Line of Sight – loty dronem poza zasięg wzroku.

Zdobycie uprawnień jest możliwe po ukończeniu szkolenia, które jest konieczne do uzyskania świadectwa kwalifikacji UAVO oraz zdaniu egzaminu państwowego przed egzaminatorem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Innym warunkiem koniecznym do uzyskania UAVO jest ukończone 18 lat oraz posiadanie orzeczenia o stanie zdrowia.