Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projkety i fundudze

Współfinansowanie ze środków UE.

Perspektywa 2014 - 2020

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

"Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

"Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez  PGL Lasy Państwowe"

 

Perspektywa 2007 - 2013

Nadleśnictwo Rzepin zrealizowało projekty, które objęte zostały wsparciem finansowym ze środków UE przewidziane na lata 2007 -2013.  Jedną z inwestycji był projekt współfinansowany w ramach działania 226 PROW 2007-2013 pt. "Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów poprzez przebudowę połączoną z modernizacją dojazdu pożarowego nr 17 w leśnictwie Zielona Góra"

 

Drugim dość ważnym projektem były "Polsko-Niemieckie dni kultury leśnej i łowieckiej w Puszczy Rzepińskie". Projekt realizowany dzięki wsparciu ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej Województwo Lubuskie - Brandenburgia.