Oferta łowiecka Oferta łowiecka

OFERTA  i  CENA

na  usługi świadczone na rzecz myśliwych

wykonujących polowania indywidualne na dziki

w OHZ LP Nadleśnictwa Rzepin

w sezonie 2019/2020

/PLN brutto/

 

 

 

1. Opłata za pobyt – 1 myśliwy/1dzień/                                                   850,-            

 

Cena obejmuje:

- zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym (nocleg ze śniadaniem),

- wyżywienie : obiad   – 40zł,

                       kolacja - 35zł,

  istnieje możliwość rezygnacji z obiadu lub kolacji w dniu złożenia zamówienia polowania,

- organizacja polowania indywidualnego

      a. przygotowanie łowiska

       b. zapewnienie 1 podprowadzającego dla każdego myśliwego

       c. przygotowanie tuszy pozyskanej zwierzyny do transportu i jej transport do 

           miejsca magazynowania

       d. przygotowanie trofeum do preparacji i jego preparację

       e. przygotowanie dokumentacji

       f.  wydanie certyfikatu poświadczającego pozyskanie trofeum w OHZ LP

       g. inne czynności związane z wykonywaniem polowania(poszukiwanie

            postrzałka,utylizacja odpadów itp.)

 

 

 

2. Transport myśliwego w łowisku

 

                       250,-

   

Ryczałt kosztów transportu w łowisku na polowaniach indywidualnych

 

wynosi na 1 myśliwego dziennie :

         

Myśliwy może zrezygnować z transportu Nadleśnictwa Rzepin i wykorzystywać do polowania pojazd własny.

   
             
Cennik poniżej:
 
 

DZIKI

 

Opłata za pozyskane trofeum:

 

 

Opłata

 

Brutto/PLN/

 

1.

Trofeum ( szable ) o długości do 13,99 cm:

 

a.

osobników o wadze do 29,99 kg

320

 

b.

osobników o wadze od 30,00 kg do 49,99 kg

635

 

c.

osobników o wadze od 50,00 kg do 79,99 kg

1200

 

d.

osobników o wadze powyżej 80,00 kg

1760

 

2.

Trofeum ( szable ), niezależnie od wagi tuszy:

 

a.

o długości od 14,00 do 15,99 cm

2200

 

b.

o długości od 16,00 do 19,99 cm

2350,00 + 61,00 zł za każdy 0,1 cm pow. 16,00 cm

 

c.

o długości powyżej 20,00 cm

4856,00 + 31,00 zł za każdy 0,1 cm                 pow. 20,00 cm

 

3.

Postrzelenie dzika

350

 

 

 

 

     

 

 

 

     
                   

W przypadku zainteresowania ww. ofertą prosimy o kontakt e-mail : rzepin@szczecin.lasy.gov.pl

 

lub renata.kislowska@szczecin.lasy.gov.pl

 

Wydawca treści Wydawca treści

 

 

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie


Na terenie Nadleśnictwa gospodarują Koła Łowieckie:

  • BÓR - Słubice. Obwód łowiecki nr 98 o powierzchni 5816 ha.
  • DROP - Zielona Góra. Obwód łowiecki nr 78 o powierzchni 6551 ha (obwód polny).
  • JELEŃ - Rzepin. Obwód łowiecki nr 97 o powierzchni 3757 ha.

Ośrodki Hodowli Zwierzyny:

  • ŁOWIECKA KORPORACJA EKSPORTOWA "MANISZEWO" - Maniszewo. Obwód łowiecki nr 77 o powierzchni 7337 ha.
  • OBWÓD WYŁĄCZONY NADLEŚNICTWA RZEPIN - obwód łowiecki nr 96 o powierzchni 8380 ha.

       Nadleśnictwo Rzepin w głównej mierze gospodaruje na obwodzie wyłączonym. W okresie zimowym wykładana jest karma soczysta (topinambur, buraki) oraz treściwa (ziarno, kukurydza, owies, itp.). Ustawiliśmy lizawki, w których rocznie wykłada się około 1 tony soli. Sól wzbogaca pożywienie zwierzyny w makro i mikroelementy, dlatego jest chętnie pobierana.

       Założone są poletka zgryzowe, gdzie zwierzyna przez cały rok może zgryzać młode pędy wierzby paszowej oraz innych gatunków preferowanych przez zwierzynę. Na poletkach żerowych rośnie topinambur, ziemniaki, mieszanki traw wieloletnich, kukurydza, zboża itp. co zapewnia zwierzynie stały dostęp do urozmaiconego pożywienia, a także ogranicza szkody w uprawach rolnych. W tym też celu, przy granicy lasu z polami Nadleśnictwo  założyło ponad 2 km tzw. pasów zaporowych. Wykłada się tam karmę zatrzymując w ten sposób zwierzynę w lesie. Jeszcze innym sposobem ograniczania szkód w rolnictwie jest wykaszanie łąk śródleśnych gdzie odrastająca młoda trawa staje się atrakcyjnym pokarmem dla zwierząt leśnych.

       Nadleśnictwo mobilizuje Koła Łowieckie do podejmowania podobnych działań na terenie swoich obwodów i dlatego wspólnie osiągamy zamierzone cele, jednak takie zabiegi nie zawsze są wystarczające. Pomimo naszych starań szkody w lesie i w uprawach rolnych wciąż występują i wtedy niezbędna jest regulacja stanu pogłowia zwierzyny w łowisku, które zawsze charakteryzuje się pewną określoną pojemnością tzn. taką ilością zwierzyny jaką może wykarmić bez większych szkód w środowisku.